پروژه های طراحی استخر

استخر سونا جکوزی

طراحی و ساخت استخر

سازه اي مصنوعي است كه آب مورد نياز براي مقاصد مختلف را در خود نگه مي دارد. بطور كلي استخرها از نظر كاربري، نوع مصالح به كار رفته در ساخت استخر و موقعيت استخر نسبت به سطح زمين به گروههاي مختلفي تقسيم بندي مي شوند.

استخرهاي خصوصي : به طور كلي، ابعاد استخرهاي خصوصي كوچكتر از استخرهاي عمومي در نظر گرفته مي شود.استخرهاي خصوصي يا خانگي معمولا در ابعاد 9.6*4.8 متر تا 6 * 12 متر ساخته مي شوند، در حالي كه طول استخرهاي عمومي معمولا از 25 متر كمتر نيست.
استخرهاي خصوصي را مي توان در دو نوع دائمي و يا موقتي ساخت.

طراحی سونا پروژه سعادت آباد

طراحی استخر پروژه سعادت آباد

 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر

استخر ویلای نشتارود

 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر

طراحی استخر پروژه ولنجک

 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیردکوراسیون داخلی دکوبیر
 • دکوراسیون داخلی دکوبیر

استخر مجتمع مسکونی پاسداران