(Renovation) بازسازی ساختمان

زمانی که ساختمان شما فرسوده و مستهلک می شود و یا حالت زیبای اولیه خود را از دست میدهد، زمان انجام بازسازی و ایجاد تغییرات فرا رسیده است.

متاسفانه عمر مفید ساختمان در ایران، تقریبا ۳۰ سال است و به همین دلیل بازســــازی در ایران در مقایسه با کشــورهای دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است.در بازسازی ساختمان مطالعات و تحقیقات سازه ای و معماری بسیار پر اهمیت است و یک امر کاملا تخصصی است که حتما می بایست توسط کارشناسان و متخصصان امر انجام شود.

رهایی از استهلاک

بازسازی می تواند با اهداف گوناگون انجام شود. ممکن است شخصی برای رهایی از استهلاک و عدم جذابیت ساختمان خود قصد بازسازی و نوسازی را داشته باشد و یا شخص دیگری قصد فروش ساختمان اش را داشته و تصمیم بگیرد ساختمان خود را بهینه و زیباتر کرده.

رهایی از استهلاک بازسازی می تواند با اهداف گوناگون انجام شود. ممکن است شخصی برای


رهایی از استهلاک و عدم جذابیت ساختمان خود قصد بازسازی و نوسازی را داشته باشد و یا شخص دیگری قصد فروش ساختمان اش را داشته و تصمیم بگیرد ساختمان خود را بهینه و زیباتر کرده. در نتیجه ارزش ساختمانش را افزایش بدهد و بتواند سریعتر و راحتتر آن را به فروش برساند و شاید شخص دیگری بخواهد کاربری ساختمان خود را تغییر داده و یا فضای خود را کم و زیاد کند.

  • دکوراسیون داخلی دکوبیر
  • دکوراسیدکوراسیون داخلی دکوبیرون داخلی دکوبیر
  • دکوراسیون داخلی دکوبیر

بازسازی

در بازسازی به همان اندازه که به سبک و حال و هوای طراحی می بایست پرداخت باید به راحتی، جزییات و کارآیی فضا نیز بها داد و به طرز استفاده از فضا اهمیت بیشتری داد.

اگر محل کار را می خواهید بازسازی کنید باید با توجه به زمینه فعالیت، تعداد کارمندان و مراجعان، نیازهای کارمندان و افراد مستقر در آنجا و بررسی های متداول دیگر به تصمیم گیری برسید و سپس اقدام به بازسازی کنید.


اگر قرار است منزلی بازسازی شود باید دید اعضای خانواده چند نفر هستند ؟ آیا عضو کودک و یا سالمند در خانواده هست ؟
آیا قرار است در آینده به خانواده و ساکنان خانه عضوی اضافه شود یا خیر ؟

  • دکوراسیون داخلی دکوبیر
  • دکوراسیون داخلی دکوبیر